Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 58 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
283678barnehistoriene1
283646barnehumor4
283640barnehumoren11
283652dobbelttydingar2
283666eiksmarka13
283659elefantvitsar1
283685familieselskapet33
283691fantasiverksemd1
283644favorittvitsane2
283657gjett92
283683haglladning3
283692humoraktiviteten1
283648humorforskarar1
283690humorinitiativ1
283647humorkategoriar1
283689humorreaksjonane1
283649inkongruent2
283670klintberg1
283677klovnerolla1
283676klovnerolle1
283684knallgrovis1
283667krittet8
283671lakserpiller1
283693leikelyst6
283697leikprega3
283663lovraneset3
283682lurifaksen10
283698mediehumoren1
283660morbror452
283687opplevinger1
283675overleverer45
283672pilleglaset3
283651samfunnsperspektiv29
283653setningsledd15
283680sjalusidrama14
283654slakterbutikken2
283665sparesset1
283655syltelabbar26
283641søbstad32
283650tabuhumor2
283681teiknefilmfiguren2
283645turbulens127
283669uttømmingsfunksjonar1
283694vaksenlatter1
283688vaksenlatteren1
283686vaksenreaksjonane1
283673vitsefasadar1
283679vitsefasade2
283668vogel16