Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 141 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
283153amnestyturneen1
283128andalusisk5
283107animasjonsteknikken1
283065antimaterialismen1
283139artistbroilerane1
283117assosiserte1
283125bearbeide64
283063behovsanalysar1
283133berkaak19
283158bileteksperimenteringa1
283100biletklisjear1
283164biletkunnskap1
283157biletreservoar1
283118biletsamanhengar1
283120biletsamanstillingar1
283143brystmål2
283059buggles1
283127bunuels2
283177bølgjetoppar4
283037capucines1
283089daudpunkt16
283124draumelivet5
283109draumeprins5
283091eliminasjon3
283144emnevalet7
283159fantasirikt5
283098filmaviser2
283129filmmanuskriptet6
283041filmprojektorane1
283049filmstemninga1
283101filmteknikken2
283135filmtradisjon2
283149forsyningane53
283038forventningsfullt33
283123gjenopplevde6
283162gradera7
283121halvfabrikat32
283150hjelpemateriell2
283093hovedfaktorane1
283113hovudprinsippa80
283112høyrselssansen2
283090idemengda2
283170identifikasjonsfaktorar2
283148informasjonsvideo3
283056jukeboksen18
283110kameraskift1
283088kefco1
283161kittekatt1
283084kjappare87
283047komponerast6
283048kontrapunktisk6
283115kulesjovs1
283039kunstnarhatten1
283131lennox141
283106levandegjord4
283168livsmønsteret12
283040lumierebrørne1
283151lydgrunnlaget1
283097motemagasin33
283077musikknytt394
283075musikkvideoane6
283055notesalet1
283085nøkkelomgrep27
283138opptaksstaden4
283146pirring6
283069pittman3
283062pittmann4
283045plateprating1
283078polygram3
283122prefabrikerte8
283070programform7
283043programformatet1
283141puppepopen1
283134redigeringen2
283174reklameindustrien5
283068rocketilhengarar1
283163rockevideo3
283145rockevideoane4
283155rockevideoen4
283087rockevideofirmaet1
283136rockevideospråket1
283104ruskekorga1
283053salseffekten1
283061salsmiddel1
283079salsreiskapen1
283064salstendensar1
283111sanseinntrykka15
283058scopitone1
283119signalaktige1
283074sjåargrupper3
283067skallut1
283140slagerfabrikkane1
283169sosialiseringsfaktor2
283057soundie1
283178spenningsoppbygging1
283044sportshendingar19
283046stemningskapar1
283173stiliserast1
283130stilretning2
283116suppetallerken4
283142syngedamer3
283102teikneseriehefte8
283105teikneserieheftet2
283103teikneserieverd1
283108teikneserieverda5
283081telefonundersøkingar2
283172tilhørigheit8
283071tinte47
283054tittelsongane1
283156underhaldningskriteriet2
283160verdsrapportar1
283080videoane39
283137videokriteria1
283147videomediet1
283132videopionerar1
283165videopublikummet1
283096videoregissørane1
283126videoregissørar1
283176videospråket2
283166videoverda2
283050visualisera6
283086weaver41
283094weavers1