Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 36 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
282185aam161
282191artianar6
282190dabbe10
282209eithundreogfemtisju1
282201eksamenkarakterar1
282195eksamensgenrane2
282202eksamenskarakterane8
282204eksamensstil1
282189framandordrus1
282205heimestilar2
282193hovudfagstudentar6
282212hovudpostulat1
282187illokutivhandling1
282215innvandrarproblematikk1
282192messinga2
282197moralfilosofiske8
282198oppgåvetype5
282194oppgåveutvalet1
282216pesonlege1
282186philolar1
282211pragmatikk14
282208redskapsfag2
282218skjemaløysingar2
282184skolestilen8
282207skriveopplæringen2
282188skulestellet77
282206skulestilen8
282203standpunktkarakterane20
282220stiloppgåve11
282199tekstanalysar2
282196tekstanalysen1
282210tekstlingvistikk3
282217tohundre9
282200toppkarakterar14
282219tussete21
282214undervisningspolitikk2