Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 120 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
282113ci26
282178daoisme1
282166daoistar1
282180eksamenskandidatar2
282181eksamenspugget1
282137eksamenssystem3
282136eksamenssystemet3
282142etterkommaren6
282087fyrstedøma2
282115følgjesveinane19
282128gaozu3
282067gjevaste78
282114gjevmild16
282093heimstat1
282083heimstaten23
282092hertugane11
282159huang35
282096idealiserte37
282143jordeigedomar16
282145jordherren3
282103junzi2
282122keisardømmet11
282152keisarrikets5
282101klassesystemet10
282068klassifiseringssystemet6
282173kommentarutgåva2
282063konfutse44
282167konfutsianarane2
282169konfutsianarar1
282131konfutsianisme1
282119konfutsianismen10
282168konfutsianismens1
282151konfutsiansk1
282066konfutsianske16
282079kroppsarbeid51
282124legalistiske2
282117lunyu2
282138lærestolar5
282081mengzi4
282144offerseremoniane1
282150omfemnande5
282171oppløysingstid1
282073ordhalden13
282074plikttru6
282110plikttruskap5
282085qian1
282077qufu2
282082rekneskapsførsel13
282154rong446
282071samfunnsaktivisten1
282072sannmælt4
282098sedvanane16
282097sedvanar99
282076shandongprovinsen1
282106shu3
282084sima91
282158skolegut6
282064spekulasjonsøkonomien5
282120statsfilosofi2
282121statsideologi5
282149stegvise29
282146særrettar40
282161underkommentar1
282065valflesket4
282148vernehelgen16
282123vognbreidd1
282134wudi1
282175xi119
282111xiao2
282104xiaoren1
282179xis2
282157xuans2
282107xv85
282162yans1
282112ziao1
282182åndshistorisk1
282129ættefaren17