Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 118 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
281144alkoholproblemet7
281177arbeidargrupper2
281166arbejderbladet1
281088arrestasjonsrazzia1
281153austfold65
281103avdelt31
281165avishovud2
281096bku1
281127blikkskur4
281126bossplassar5
281157dekkorganisasjon1
281107elvebåtane1
281110exist1
281092fakka106
281173fastleggja8
281124fattiglemer2
281125fattigstøtte4
281121fellesgrunnlaget1
281159folkefrontperioden1
281175folkefrontpolitikken3
281163folkefrontsaker1
281172haddde13
281180handelsflåtane1
281184holmegate1
281167hovudorgana12
281176hovudorganisasjonane26
281148hovudorganisatorane1
281146hyreavtalar1
281183interklubbane1
281108kampmidla1
281142klubbeigarane1
281164klubblokala15
281143klubblokale27
281102kolarbeidarane2
281106kolaspruten1
281101kolgruvearbeidarar3
281112kolgruveindustrien1
281185kominternorganisasjonen1
281130konsulatet86
281188krigsinnatsen1
281113livsbanen4
281199masses7
281140matstasjonar2
281132medlemsavdelingar1
281087minneleg113
281202myntsystem1
281111nowhere101
281170opretholdt5
281182organiasjonen2
281174organisasjonsstrid1
281191paktperioden1
281098partiavdelinga1
281114partiskule1
281141pensjonatsystem1
281109permitted1
281090polititidende2
281203presiserast134
281196profittmerkte1
281116restriktivt38
281154rivningar16
281201sagaard1
281139samlingsstader26
281085seamens5
281104sekkestrie4
281161sentraldirigert7
281169septembernummeret2
281204sjøfartsbyar1
281128sjømannsforbund66
281171sjømannsforbundet44
281137sjømannsgrupper1
281194sjømannshistorie1
281131sjømannsklubb1
281120sjømannsklubben2
281138sjømannskyrkjene65
281123sjømannslovgjevinga1
281133sjømannsmiljøet2
281155sjømannsorganisasjon2
281150skipsstreik1
281193sovjetlojale1
281086ssc36
281178sssr90
281089stavenes269
281151streikebylgja1
281129tiltakslause4
281091tonheim152
281117underhaldet11
281168underholdningsepistlar1
281195utvandringshistorie6
281099yrkesrevolusjonær2