Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 28 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
280401buområde75
280393databasert13
280391fylkestingsrepresentantane10
280397heimespråk7
280380hovudorganisasjonar4
280398kvænsk27
280392lovproposisjonen28
280407lovteksta25
280403nrl26
280387organisasjsonane1
280395personvernkonvensjonen1
280394personvernlov2
280402reindriftssamers15
280399samefamiliar1
280386samekommunar3
280379samelova64
280396samemanntalet11
280382sameråd11
280389sametingsvalet45
280381sentralorgan4
280384stemmerettsreglar1
280404valkretsane1
280400valkretsar2
280385valkretsinndeling1
280405valkretsinndelinga1
280388vallister60
280383valmåte1