Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 37 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
280325)elsking1
280323autofokus6
280307avlese7
280341bildeskapte2
280337bokhaldar40
280313fargesettinga2
280334festaren171
280340festbildet1
280324festfotografen6
280306festfotografens3
280343festfotograferinga1
280329festfotografia1
280333festfotografiet1
280318festliv6
280335festopplevinga1
280338fetse1
280327fotofix2
280312gombrich4
280342inngangsteikn3
280339knipsing6
280314konfirmantgåva1
280320laurdagsfylla2
280316lillesøstra3
280328maxbox1
280322mintfarga1
280317ritualiserte12
280326ryggstøet17
280315snørrete17
280321sofakrok11
280319storfamiliesamanheng1
280308stuevegg1
280309tremenningar21
280310turistbrosjyren4