Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 56 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
279978arbeidsforholda95
279974avisstandarden1
279980ballgutten4
279994bergingsmannskap14
280010biletredaktørane2
280003dødsdømd23
280009fjasar12
279971fotografene28
279983fugletemjaren1
279989gruvefogdar1
280018hestemarknaden10
280017idrettsbilete1
279995ihelfrosen9
279967individualistene1
279965jefferik2
279988julebiletet1
280007kollidert91
280008kollisjonsbilete1
280016kreftsjukt3
279984kvardagspoetiske1
280011lausarbeidarane3
280006majoritetsmenneske1
280005massemedieaktig1
280015motivets4
280014motorinnretningane1
279977motseiande11
279976persondata26
280000plastpapir1
279970pressebilder1
279997pressefoto141
279972pressefotografer5
280004protesterande17
280012sensasjonsjournalistiske1
279985sigøynerbarn2
279982skarland3
279979skarlands1
279975småle1
279986sosialfascistane3
279987sparkande2
279999sprutmåle1
279964stocklasa1
279966stocklassa1
279991storløkkens1
279968svennetid1
279973trykkvalitet4
280013tøvar9
280002ulrichsen18
279969utstillingen124
279990utstrålar17
279996uttrykkskraft6
279992valplakat1
280001valørane13
279981vesleprins1