Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 109 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
278189akvatinten1
278181alkymistar9
278210ansiktstrekka17
278133automatgeværet1
278204beseglande1
278160biletkarusellar1
278147biletpositiv1
278196biletteknikkane1
278211brevspråket1
278203bryllaupsfotografiet1
278190chevreul1
278154chretiens1
278163daguerreotypien2
278237datatomografi1
278235dokumenterande11
278162draumemaskinar1
278175dryppsteinsgrotter1
278191fargeblanding4
278187fargespekteret7
278224forbrytarregistera1
278230fotogrammetri7
278195fotokunsten9
278186fotooptikken1
278229fototeknikken4
278185fysikarar14
278192føregangsfolka1
278220halvtonetrykket1
278130idemaskin3
278233identitetsfoto1
278150illusjonistar3
278173informasjonsteoretiske1
278131johannesson39
278238kamerabiletet1
278214kameraets3
278168kamerateknikken2
278218karikaturbileta1
278208kommunikasjonssfæren1
278215kopierast16
278134kopimaskinen7
278223kriminalfotografiet1
278184kunnskapssystem2
278143kunstnaridentiteten3
278199kunstnarånda1
278144laterna11
278149leiketøy111
278178linduken7
278137linsefrie1
278151lucida1
278159lysømfintlege6
278145magica20
278212mangfaldiggjerast4
278200marknadsløyer1
278232mikrofotografering1
278165motlysrefleksjonen1
278174naturfenomen48
278140naturforskarane1
278170naturoppfatning4
278228nyheitskommunikasjonen1
278139obscura21
278169panteistisk6
278153pantografen1
278158papirskjermar1
278172persepsjonspsykologiske1
278135perspektivlæra1
278152perspektivramma1
278136perspektivramme1
278155physionotrace1
278217portrettlikskap6
278188prepareringar1
278138prosjektøren2
278171rasjonalistiske50
278182reaksjonsmønstera3
278142reproduksjonsprosess2
278141reproduserast8
278221reproduserte22
278213ryktevegane1
278236røntgenfoto1
278177secondo1
278157silhuettar15
278156silhuettmaskin1
278201skjemtegaukane4
278194skrivekyndige3
278202småbarnsforeldra37
278209spegelkulturens1
278180spiritistar8
278225statussymbola2
278166synsinntrykket12
278179synsmåten48
278164sølvhinna1
278183sølvsalta2
278161takyoskop1
278148teaterselskap6
278146titteskapet4
278197tradisjonsformidlinga5
278222tregravyr1
278176turinsindonen1
278216ufotografisk1
278205vigselsattesten2
278206visittkortet56
278239vitskapshistorie6