Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1999-09-18: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1999-09-18

Av i alt 210 ordformer var 79 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
277736belag9
277738bydene1
277727bygdejakta1
277719bygdejaktideologien1
277721bygdetilknytning1
277744drivar134
277684drivarar75
277746dugleikane16
277735dugnadstradisjonar1
277749dyregraver18
277750dyretråkk5
277716egalitære33
277681elgar254
277682elgbestanden19
277678elgjakta133
277674elgjaktkulturen9
277712elgjakttradisjonen1
277730elgpendlarane1
277680elgstammen14
277708fangsttradisjon5
277731ferieplass13
277717forvaltartankegangen7
277685fotfolk78
277751fotsporene11
277698haustingsidealet1
277709haustingsmotivet1
277714haustingstradisjon1
277718hovedideologiar1
277732hovudutkoma2
277688jaktformene5
277692jaktformer9
277754jaktgraver1
277733jaktideologiane1
277753jaktinstinkter1
277696jaktinteresserte4
277710jaktkultur1
277689jaktkulturen5
277715jaktorganisasjonen1
277745jaktpensjonist1
277725jaktprodukt1
277687jaktresultatet7
277691jaktrett19
277697jaktrettar22
277690jaktterrenget9
277723jakttilgang1
277713jakttradisjonen2
277742jegarar21
277726kommersialiseringsideologi1
277724kommersialiseringsideologien1
277720kulturgrunnlaget24
277740livberging58
277679menneskestammen2
277701naturideologien1
277699naturmytologiar2
277729opplevingsmessige2
277752overgangene23
277743revitaliserer6
277686skyttarposten1
277722sosialdemokratiseringsideologien1
277705sportsfiske70
277706sportsfiskekultur1
277693spreiingseffekt4
277694statseigd17
277741tidskjensle3
277734tilelging1
277737tilelginga1
277695tilgodeser26
277711trofejakt2
277747urmennesket2
277748urtid6
277739utmarkstradisjon1
277728vektleggje35
277700witoszek15