Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1998-02-20: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1998-02-20

Av i alt 210 ordformer var 48 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
276642abrahams70
276627aril107
276613betrodde18
276637bygdekulturar1
276635fellesinteresser32
276616fiendebilder5
276624filisterne3
276629forkynningsferder2
276648fredshelsing3
276619frikyrkjelege14
276632fryktsomme6
276641grensesettande5
276628gudsnamnet3
276623hermon22
276638komfrontere1
276626korsfararhaldningar2
276643kyrkjefolk50
276640kyrkjeleiinga9
276649köhn17
276609medlemstala47
276612mellomkyrkjeleg67
276607merkesteinar30
276636minoritetsrettane16
276630motsetnadsfulle8
276622motsetnadsfullt4
276611muslimfrykt4
276610organisasjonsprosent1
276646pilegrimsfølgjet5
276645pilegrimsleden13
276621pinsevennane2
276625prokla2
276634religionsfaget14
276615religionsundervisninga25
276644sameksistensen16
276652samtaleklima1
276620skjellsettande9
276614splittelse76
276647styrtregnet7
276651søskenforholdet1
276650søskensamtale1
276631ufordelaktige6
276618valdsfremjande2
276639vålerengen12
276604årsoppgjer18
276617øisang17