Norsk Ordbok 2014 layout  

Sandn.NR 1928: Norigards-ram'n

Sandnes, Hallvard

Norli, Oslo 1928

Av i alt 8876 ordformer var 366 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1778608austesida1
1778483austmannhoppa1
1778525avskildslaget1
1778412badstogbekken1
1778693bedelaget1
1778487bergristene1
1778476bitå1
1778501bjørkerunnar1
1778659bjørketorva1
1778546blèsa1
1778642blèsebeinet1
1778706botover1
1778566brennvinskagg1
1778694brudefolki1
1778672brudefylgje1
1778673brudekonor1
1778674brudgomsklædnaden1
1778687bruléet1
1778675brurelâet1
1778688brureslaget1
1778703brusingi1
1778510bufarkvelden3
1778530buferdi1
1778650buflutte1
1778471buheii1
1778439bukongen3
1778413bukseloket2
1778419bundingstrøya1
1778605bygdekjempa2
1778380bygdekone1
1778660bygslefri2
1778542bytesteinar1
1778574daddring1
1778619danseflóti1
1778702danseståket1
1778430deildegastar2
1778654deildesteinane1
1778653deildetjuvar1
1778632dittam3
1778394dogurdsgrauten1
1778503dorgstill1
1778679dralta1
1778633dui1
1778555døan2
1778397eikort1
1778594einerfloti1
1778463eldbudi2
1778493eldbui1
1778497enghumla2
1778348ermestaupet1
1778636felelåten1
1778639fenårkjøt1
1778696fillebrudlaupet1
1778557fillegardar1
1778454finngraset1
1778615fiskebygdi1
1778473fjellkraken1
1778565fjordedags1
1778347fjoslemen4
1778363fjostrevi2
1778417folgekoven1
1778346forstogdøri1
1778547fosstoghurdin1
1778580frostsmellar1
1778467furdaskap1
1778583fyrebild1
1778447gardagut1
1778448gardagutane1
1778403gardmannsgut1
1778395gardmannskona1
1778553gardsgjentor1
1778637gildsleg1
1778678gjenkom1
1778669gledeslaus1
1778521glåp1
1778545granstaven1
1778457grasheiane1
1778383grautklatt1
1778524grenjing1
1778459grepti3
1778573grâ1
1778604grâhestane1
1778482grâhesten1
1778533grågruggen2
1778529grålysingi1
1778469gråndalen1
1778475gråtassane1
1778511gtutane1
1778442gulldokk5
1778548gôme1
1778603gûme1
1778587halmputa1
1778600halvpotta1
1778626hattebrotet1
1778431haustnæter1
1778544heininge1
1778531helgåmøss1
1778515heluvar2
1778682hestelendi1
1778523hjarteblo1
1778358hjåsvæv1
1778590hogstabben1
1778649holesylgja2
1778651hommen1
1778349honnringen1
1778595hovdelaus1
1778643hudfillone2
1778351hurdir1
1778382husefjødd10
1778392husfjødd3
1778432hyttedøri1
1778441hyvringshommen11
1778400hågeto3
1778512ikiring1
1778578iring5
1778611isflenger1
1778461jordin1
1778484juvassheii1
1778488juvatn8
1778434kjevlo1
1778398klædedulten1
1778646klædeskanta1
1778614koledjupet1
1778569kolone3
1778372konnhit1
1778373konnhiti1
1778451kveldsglansen1
1778508kveldskuggar1
1778450kveldskômingi1
1778353kvernhusbekken5
1778468kvigrindane1
1778495kvigrindar1
1778455kvitstakka1
1778479kvåv1
1778355kyrelort1
1778597kyrkjetjeld1
1778409kyrvil13
1778443kyrvilstøylen1
1778462langkvila1
1778701lausbas1
1778623lauvsylgja2
1778627ledelausa1
1778477libakkheii1
1778490liedraget1
1778352lindekro32
1778377linæker1
1778631littam3
1778534ljorestoga1
1778710lodnebuksone1
1778370lyftingstein1
1778527lyngskråningi1
1778657lyngtorvone1
1778681løyeduskane1
1778420makteløysa1
1778613maneimbakken1
1778389mannabot1
1778570mannaylen2
1778396matmolen1
1778369matstjornet1
1778667meinsvond1
1778502mjò1
1778365mjølkeringjone1
1778344morgonsvevnen1
1778666munnøytla1
1778568målysjor2
1778509narrespilet1
1778418nedslagsbordet1
1778428norigardsbuskapen2
1778683norigardsgut1
1778404norigardsgutane2
1778652norigardsheiane1
1778356norigardsjordet1
1778405norigardskona1
1778658norigardsmannen1
1778478norigardsmarki2
1778489norigardsmennene3
1778465norigardstrappi1
1778541norigardstunet2
1778513norigård1
1778406nottin1
1778585nybæror1
1778354nyror1
1778345nystogloptet2
1778410okkå8
1778416orelidi1
1778368oslaug4
1778582osov7
1778567padane2
1778386ramshei1
1778472rangsar1
1778422reidslor1
1778671rekstren1
1778670ridesalen1
1778458rjomesodd1
1778616rotesmolog1
1778427rovdyrtonn1
1778577rundbaka1
1778399ruslebrekka5
1778576râme2
1778464râmledet1
1778579râmsalt1
1778360râmstein11
1778655rådrike1
1778638rôveren1
1778697salså1
1778519sandvassbylgjon1
1778507sandvasstrondi1
1778625saugo1
1778526seljerenning1
1778536silevåt1
1778496silkestakk1
1778664sitjha1
1778572sjaling1
1778408sjavdauar1
1778538sjavili2
1778563skimlen1
1778350skjortefalden1
1778704skjortefilla1
1778648skjortestrimmelen1
1778543skogdeild1
1778602skogsreip1
1778456skoklestøyl5
1778407skoklestøylsbudi1
1778414skoklestøylsheiane12
1778429skoklestøylsheii1
1778685skria1
1778586skrivekunnuge1
1778374skvaslande1
1778564skålestein3
1778453skåpen1
1778481slåttone4
1778423slåttor3
1778426smolog1
1778425smådubba1
1778474småmulla1
1778486småtjønn1
1778550smøygjehol1
1778641snorte1
1778618snøblanda1
1778698spilelaget1
1778401spiseknoken1
1778561sprengrenn1
1778591stabbursdøri2
1778588stabburssvali1
1778676stabbursvaler1
1778705stabbursvali2
1778378stabbursåkren1
1778647stakksfallen1
1778435stangekyr2
1778485steinhyttor1
1778668stittar1
1778581stjerneglitret1
1778589stobband1
1778592stobbandi1
1778376stodrande1
1778366stridsstemning1
1778680stutepeisen1
1778662støylsheiane1
1778491støylskanten2
1778452støylsvollane1
1778634suidudelidei1
1778571sumarsljod1
1778367sundagsfyremiddag1
1778520sutin1
1778621svenkje15
1778540svidetev1
1778518svåle1
1778375såflodi1
1778371sålså13
1778598sæssvodd1
1778504sæsvodd4
1778470sæsvoddhjuringen1
1778624sôlen1
1778709tadak1
1778677todde1
1778535toror1
1778391tovsberg3
1778559treskojarn1
1778517trollo1
1778700trollstillte1
1778415trollsvart1
1778514turrskate1
1778500tussefar2
1778499tussegjentor1
1778610tverrsprang1
1778617ukvidde1
1778665ulkelege1
1778362ungestrik1
1778707unggjentone1
1778537uppad1
1778645uppstytta1
1778444uppâla1
1778596urehedderen2
1778692utelauparane3
1778695utelauparar1
1778552utmannsbygdi1
1778684utøymande1
1778357vanlyndt1
1778449venbøygde1
1778528venslene1
1778522vetredage1
1778539vindaugrutor1
1778480vitnestein1
1778438vokna1
1778630vrane2
1778436vrålstog6
1778445vrålstogmannen4
1778446vyrdelegare1
1778516våeverk1
1778691våkje2
1778584våklege2
1778411vårskôming1
1778640vårskômingi1
1778622vårsusen1
1778505vætingshommen1
1778440vætingstjønni3
1778612vóki2
1778663yvetaket1
1778609åtehol2
1778575æreskjella1
1778424ættarhuset2
1778379ævorsleg1
1778390ôta1
1778708ølkvævde1
1778601ølringja1
1778690ølskålene1
1778689ølskåler1
1778494øydelukti1