Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:138: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-12-02

Av i alt 2271 ordformer var 105 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1748033aagangshug1
1748030aagangspolitik2
1748031aataksplanar1
1748110apekattune1
1748014arbeidskjempa1
1748092attaatnæringar1
1748091avlslære1
1748032avstengjingspolitik1
1748095baksegl1
1748080bilætblad1
1748081bilætbladi1
1748011bokskynar1
1748074bymaaten1
1748052celluloseutførsla1
1748101cupider1
1748098dampkraner1
1748086dessumfram1
1748022drikkesal1
1748017drivhusplantarne1
1748107eitkorleis1
1748102eldstadane1
1748094ellingsbøen1
1748085eskadrerne1
1748013fantasigneiste1
1748036ferieferd1
1748053fiskevarune1
1748114forretningsskriv1
1748037forskynt1
1748020fritimarne1
1748090førelesningsemni1
1748073griphavet1
1748038handelsstatistiken1
1748069hartlepoll1
1748083heimeflaaten2
1748104hikstelog1
1748034himmelsyndi1
1748025hjeleplause1
1748058hydroelektrisk1
1748043inførslevarune1
1748076ingeniørstellet1
1748067jubilæumshøgtid1
1748111kjettardomstolar1
1748048klædevarefabrikkar1
1748084kommandoskipnad1
1748045konnkjøpet1
1748093korneliusen1
1748060kraftaktieselskap1
1748108kvikjendet1
1748063leigesveinane1
1748087lutlagsmøtet1
1748016læktalarstoda1
1748015maalveilor1
1748057millionlagi1
1748044mjølvare1
1748089myrdyrkingskonsulenten1
1748115nationalformue1
1748018naturstil1
1748035nærstaaende1
1748103papagøyur1
1748068papirkulur1
1748070raadlast1
1748010rettfærdig1
1748046rujarn1
1748059salpeterindustri1
1748061salpeterverker1
1748012sjæleskildringi1
1748082sjølord2
1748026sjølvforskyld1
1748075skattesumen1
1748064skrikedokkune1
1748027skrotvare1
1748019skvaldringi1
1748029slagtedyri1
1748106sylvbilætstytta1
1748065tempelyrkja1
1748050tobakskallane1
1748088torvassistent1
1748097treflaate1
1748105tvipart1
1748024ungdomsmodet1
1748100uppheft1
1748113usørt1
1748054utførslevarur1
1748055utførsleverde1
1748078utgiftsbudgett1
1748109vaadestyngen1
1748028vareavlarane1
1748066velgjerdslag1
1748062vyrdlausare1