Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:131: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-11-16

Av i alt 2594 ordformer var 132 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1746959arabarflokkar1
1746895arbeiderdemokraternes2
1746925arbeidsrause1
1746963barnesullar1
1746990biffstykke1
1746950bokdumda1
1746944boklandsmaalet1
1747009boksarupprøret1
1746899boligbankens1
1746920budgettframlegg1
1746991cochard15
1746980constantines1
1746886demokratlagi1
1746995ecusson5
1746912eksamensdeputation1
1746910eksamensprøvune2
1746916eksamensvitnemaal1
1746915eksaminatorer1
1746952elskhugselden2
1747011faanyttigt1
1746913fakultetsmedlemer1
1746960fargetrykt1
1746942fjorland1
1746931flaatestell1
1746964forsvarsmøte3
1746906fortielse1
1746905forvrængninger1
1747013fredsbyraaet1
1747004fredsgruppe1
1747005fredsmidlane1
1746983fyrebil1
1746957fyregangskvinne1
1746984gjeitekjøtet1
1747016hagelladning1
1746993herremannspudel1
1747008italiafolki2
1746987jakkur1
1746889jordkommissionen1
1746903jordspørsmaalet1
1746914jurridisk1
1746894koparbilæte1
1746958krigslaan1
1746934krutfabrikkane1
1746968krutspursmaalet1
1746932krutverki1
1747010kulturuppgaave1
1746988kunstnarsoge3
1746999kyni1
1746897landbefolkningens1
1747001landsmaalsgrammatikken1
1746997landsmaalsmennerne3
1746929landsrenni1
1746909leigebuarlaget1
1746930levantlina2
1746904likefremem1
1746971lorint1
1746941lutmedel1
1747017lærerindeforeningen1
1746891løyndeavtalen1
1746998makslen1
1746896mangeaarige1
1746962marmorberget1
1746985marmortroppi2
1746967massingstenger1
1746908merjet1
1746939molybdengruber1
1746933mutepengar2
1747014orrejag1
1746893overbibliotekaren1
1746977palychron1
1747012pligtkjensle1
1746954poesifyllt1
1746992pornarkone1
1746966rekningskassebok1
1746887rengjekunsterne1
1746982riflemynnet1
1747002riksmaalsgrammatikken1
1747003riksmaalslyrikken1
1747018rogstadlina1
1746921rokkahjulet1
1746923rokkahovudet1
1747000rovi1
1746976røykjehus1
1746901samvirkebevægelsen1
1746994sanguereau8
1746907selveiendomsjord1
1746898selveierjord1
1746951signekjeringane1
1746974sjølvnøydingsvike1
1746970sjøpræsten1
1746902skattevilkaar1
1746928skilauparskeid1
1747007skildomskjempa1
1746918skipsinspektørar1
1746919skipstilsynsmenn1
1746943skjensla1
1746969skjøyteløysa2
1746900smaabrukere2
1746922spytegarn1
1746978svithunskipet1
1746953syndetregen1
1746946sæim4
1746917tenestreglar1
1746890tidubbel2
1746911tilleggslovi1
1746979tresfond1
1747015tøgja1
1746940umattskipa1
1746926uppsedingsfyremaal1
1746961utanpaabilæte1
1746965utskjenkjingsrett1
1746945vaarvon1
1746986vamser1
1746927vascencellos1
1746996veslebaanet2
1746924veststatane1