Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:123: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-10-28

Av i alt 3319 ordformer var 169 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1745429aalvorligt1
1745430aarfaatt1
1745543aarsinnskot4
1745538alderslivauren1
1745425andslivet1
1745405arbeidsbrørne1
1745428athanasianum1
1745420atterhaldfrie1
1745382bondespelarane1
1745393bondeungdomdslagi1
1745500bronseportane1
1745477burdonnæ2
1745418carbidfabrikken1
1745546chistie1
1745476dalbukerk2
1745457damoklessværd1
1745431dogmegrensune1
1745407elektrisere1
1745470erikchsen1
1745547erveminni2
1745497faamed1
1745443forpostane1
1745419fraahaldssaki1
1745449framandhjelp1
1745402framstigssaker1
1745432framstigstrui1
1745545fredrichsen1
1745427frelsarlovnaden1
1745409fødebygdi1
1745508gullkjerald1
1745521heilagmennerne1
1745512heilagskrinet2
1745485hilaire3
1745516hjelmduskar1
1745513hjelpeprestane1
1745503hjurdingbunaden1
1745518hjurdingstaven1
1745408hovdinggivnad1
1745502hovuddøri2
1745392huldreheimarne1
1745536husstandet1
1745417innbjode1
1745542innskotsparande2
1745544innskotsvarande1
1745541inntektssumen1
1745494jarnstengjerne1
1745482jægrar1
1745383kallsarbeidet1
1745384kallsgjerning1
1745491kanonvisp1
1745504karavanune2
1745463kaseinfabrik2
1745386kavesamt1
1745465kobberminer1
1745531kommunevald1
1745520kongsskrud3
1745492konnløda1
1745413konsolideringi1
1745426kringgjerde1
1745507kristkrossen1
1745486kulesaaret1
1745391kulturcentrar1
1745495kyndelljoset1
1745488labedoyere1
1745493lektriske1
1745410lendfjellet1
1745519liljune1
1745527livauren13
1745462lovskipand1
1745460løyvingsmagti1
1745451meiningslous1
1745487midstyrken2
1745549moderscene1
1745450oktobernatt1
1745467ordinationssaki1
1745523orgune1
1745464ostemjølet1
1745501ovlætet1
1745466pengehekna1
1745472pensionslovi1
1745506perlestaven1
1745468prestearbeidet1
1745473prestelønerne1
1745469prestemni1
1745448provinskongane1
1745474pædagoglag1
1745475pædagoglaget1
1745528rentenhysterie1
1745478sadelbommen1
1745458samfundsfreden1
1745453samfundslemer1
1745441sellulose5
1745440sellulosefabrikkane1
1745404sigersvon1
1745490sisstpaa9
1745433sjælemagt1
1745401skjaakbygdi1
1745514skrudi1
1745447smaakongane1
1745529snultreskapen1
1745517solgeilslane1
1745389songhallar1
1745505spitelsjuk1
1745416spraakposen1
1745511steinprydde1
1745406stemningsmenneskje1
1745456stog1
1745381strjukekvartett1
1745380strjukekvartettar1
1745471styreframlegget1
1745442sulfatlukti1
1745452tilkons1
1745483timbervasane1
1745479timbervasar1
1745480timbervase1
1745484tjøretunnur1
1745412tolstoiutstilling1
1745524trumpetblaasarane1
1745454trustlag1
1745533trygdast2
1745539trygdeaar1
1745540trygdeaaret1
1745535trygdepligti2
1745526trygdeskipnaden2
1745532trygdestyret1
1745537trygdings1
1745515tumult2
1745498tyrkarlov1
1745530uførelivaure1
1745525uføretrygdi1
1745446upprørshuga1
1745444upprørstropperne1
1745403uppstukne1
1745414valgarbeide1
1745496vamsane1
1745522veggenisjune1
1745509vigsleoljen1
1745415vinstrenamnet1
1745510vokskjertune2
1745489watteville1
1745385ynglingforening1