Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:37: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-03-30

Av i alt 3315 ordformer var 220 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1624016aarval1
1624048aattetur1
1624106adsjattsjo1
1624136alkoholsalige1
1624047askerreel1
1623977avsanka1
1624174avstandsmælarar1
1624080bajonettstikk1
1624167bjerkreimsmoen1
1624102bladar2
1624184borgarkorps1
1624175brisantammunition1
1624054brotveret4
1624161brøtur1
1624027bsipedøme1
1624013bsipen1
1624128burane8
1624070burtreki1
1624072burtrekna1
1624069burtrekne4
1624050bussesundet3
1624078cervoni2
1623997chauvinistar1
1623998chauvinisten1
1624060daglista1
1624163dalstadøyri1
1623989dampskipsselskab2
1624014danemaalsbladi2
1624043delkrederefondet1
1624006domskollegium2
1624190dronninngi1
1624018eiendomsrettens3
1624181eiskarp1
1624119engelsmannshovud1
1623976etterslaatt3
1624053fiskeskjøytur1
1624030folkeoplysningsselskap1
1624192fongeparet1
1624098formerforbund1
1624005fornuftgrunnar1
1624120fotjægarane1
1624045fraaraadt2
1624082fransmen1
1623980fullfagert1
1624028gaavepremi1
1624170gardsbrukarane1
1624126gjætargjente1
1623990godstrafiken2
1623995grunnstemna2
1624023gryndarane1
1624059gutschkow1
1624011hamarbispane1
1624150heimansende1
1624142hertzog19
1624075hjortehonnet1
1623992hollingworth1
1624133husehald1
1624092høykjøy1
1624114infanterikorporal1
1624110infanterioffiser2
1624156innbjodingane2
1623985inremissjonsforeiningar1
1624049ishavsfarty1
1624052ishavskutter1
1624101jakobsplassen2
1623999jatho16
1624160jobbara1
1624111jægerregiment1
1624132kafferane5
1624058kalfarnes1
1624172kanonsigte1
1624131kapkolonien2
1624112kjælenamni1
1624091klædefille1
1624067kolprisane3
1624153konsessionspolitikk1
1624096konversastionsleksikon1
1624115korporalposten1
1624124korsikanane8
1624123korsikanen4
1624097krigstenest2
1624032kvalbugti4
1624109kveldsgula1
1624191kvirinalet1
1624073kynslege1
1624077kyrasserane8
1624084kyrasserar2
1624141landbrukara1
1624010landsfengslet2
1624187lansdmaal3
1623984leikebrødrane1
1624121lettregimentet1
1624004liberalisma1
1623979lirekassetonar1
1624177lotyet6
1624144lovtvunge2
1624025lovumsetjing1
1624157luthandel1
1624158luthandelen2
1624155lutteikningane1
1624094lækjarraad1
1624095lækjarraadi1
1624148lærarspursmaalet1
1624129læreformer1
1624057maanesodden1
1624134makane1
1624017mallaget1
1624169militærkarane3
1624140minerne1
1624093misngøde1
1624173mitraljøsetarvende1
1624036motorkjelkar1
1624033murdosund2
1624038murdosundet1
1623988møisonhed1
1624022nationalhelten1
1624062oktoberpartiet1
1624154olbogerømd1
1624145oransjestaten1
1624003overkyrkjeraadet1
1624071overøvrigheit1
1624019ovfagnar1
1624117peikfingeren2
1624151pengerpessa1
1624195pengeskifte1
1624185pestsjuke4
1624152pire1
1624065polytekniken1
1624081rengsle1
1624064riksduma2
1624143riksraadtid1
1624040ruamabana1
1624085ryttardivisionen1
1624166røsvollheidi1
1624164røsvollheldi1
1624137røysterettsspursmaalet1
1624193samlefjorden1
1624188samlingsverket6
1624061schidlowsky1
1624000schrempf1
1624189senatshuset1
1624105sigleferdig1
1624039sirdølane1
1624138sjauara1
1624104skaaner3
1624159skilingane3
1624179skjoteulukke1
1624180skjoteøving2
1624055skjøytur5
1624147skorsette1
1624176skuleskjotingi4
1624001sllike2
1624009smiugaren32
1624135snutom1
1624044solørkanten1
1624066steinkoli2
1623991steinlaust1
1624083stigreima1
1624021straumvendingi1
1624090støiten1
1624035sudpolisen1
1623982sungna1
1624127særbatar2
1624020søtsurt1
1624051tanahorn1
1624103teikningni1
1624118teiknmaalet1
1624182timberveggen1
1624015tingarlistur1
1623987tonefagre2
1624029torndals1
1624056trondenæs1
1624002truskriftene2
1624086trænhest1
1624100umbotsframlegg1
1624139undergrunnsarbeidara1
1624149undervisningstanke1
1624099uppseiingstidi1
1623978utgnage1
1623993utreinskingsarbeidet1
1624183utriksministerne1
1624089veidemarki1
1624130vindruedyrkarane1
1623996vinstresaker1
1624037vinterlega1
1624012visitasordningen1
1624186zizichar1
1624041ørebank1
1624171øvingsplass3
1624168øvingsstad1