Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:10: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-01-26

Av i alt 3003 ordformer var 227 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1618071aalbogerom1
1618140agitatorliv1
1618020agterskipet1
1618002alexandrovsk1
1617978ankemaali8
1618091arkitektlaget1
1618107atlanterhavsstrandi3
1618124bankeigaren1
1617957barbuelvi1
1618131begribeligt1
1617924bergensrecessen3
1618023bergingsskip4
1618047bergingsstellet2
1618115blodvegar2
1617975bokhara2
1618059bokmeistrane1
1618123bordret1
1617993bringekatarr1
1617938brurelaat1
1617933brændefar1
1617934daloen1
1618137dyt1
1618079døypingi2
1617930edfæstet1
1617983einlydde3
1618073einmannsretten1
1618070einmenningsteoriane1
1618078eiro1
1618039elektricitetsverket3
1617925embedsskrivelser1
1618090embættsgardane6
1618121fargebilæte2
1617941fedregrunn1
1617940fedrelengslur1
1617939fedrestrid1
1617994ferikolonierne1
1618082filchner7
1617947fimbulsvinter1
1617998fiskebygderne4
1618052fisketiendefondet1
1617964fjellbygdskular3
1618056fjellstovune1
1617986flaateministrane1
1618028flaatestationen3
1617980flaateøvingar3
1618022flytekranane1
1617937folkemusik4
1617918forhørsret1
1618138forkvar1
1617984forsvarskommissjonen4
1618069framtidsstaten1
1618083geografilaget2
1617987grunntale1
1618104hallingskulen1
1618122hotelltenarar1
1618105husflidsting1
1618099hyvelbenkar2
1618087häve1
1617926hægstaderklærte1
1617979hærbuingi2
1618110høgreguvernør1
1618109høgreskansen1
1617959høgskuleupplæring1
1618066illtokke2
1618068imindre1
1618034innflytjingi2
1617996innvandringsnemdi1
1618103jarnvegsladningar1
1618051jordavgiftsfondet1
1617958jordbruksupplæring7
1617960jordbruksvilkaari3
1617961jordbruskskulane1
1617985kasernebyggjingi1
1618006kildin3
1618004kildinsundet1
1618005kildinøyi1
1618114kinley2
1618127kjelenge1
1618064knudri1
1618001kolafjorden2
1617948koncessionssaken1
1617943konsessionsloverne22
1617974kraftføring5
1617972kraftføringi6
1618086kvalveidarbaatane1
1617951landmaalsfører1
1618141landsmaalsbokmenn1
1617952landsmaalshøvding1
1618058landsmaalsskrivebok2
1618095lapatheotis2
1617988lindmann1
1617936livebrødet3
1617963livevilkaar4
1617942livorganet2
1618040ljosverket1
1617997lvoframlegg1
1618026lyfteskipet1
1618057løvyde15
1617916meddomsretssaken1
1617967meierimeistrar1
1618009meinsperre1
1617946mergelgrav2
1617953messisas1
1617999militærbudgett1
1617995mjølkdroppan1
1618007murmanstrandi3
1618044nemdarbeidet2
1618000nemdinnstillingi3
1618063nidklemmer1
1618125næprur1
1617977ordskfitest2
1618021orlogsverdi1
1617968paahugsa2
1617915paapekt1
1618061penføringi1
1617944pengejøden1
1618116pengemylska1
1618126plommur1
1618019pluviose1
1618085pollandi1
1617920professorernes1
1618119raadebøter1
1618092raadleggje15
1617919retsprotokollen1
1618129rixar1
1618135rixmaalslaget1
1618132rixmaalsmann2
1618139rixmaalssida1
1617990røynetak11
1618097salonbord1
1617970samferdsmidlar3
1618014samferdsvegane1
1618074samfundsbaten16
1617981schotti1
1618062seigpiner2
1617973sentralstationar1
1617962servilkaari2
1617929sidstnævne1
1618010sivilproseslovi2
1618043sjørettsstemna1
1617969sjøstrenderne1
1618046skytsstellet1
1618136slisking1
1618098sluffur1
1618101sløgdlærar1
1618102sløgdskule2
1618096sløgdskulen2
1617931sorenskr2
1618049spekulationen3
1617954storstormarne1
1618050stuertskulane1
1617966styvbarnet1
1618081sudpolsfararen1
1618100svarvebenkar1
1618025taarnluka1
1617991telegramhaugen1
1618084tibetfolket1
1618094tilfari1
1617917tillægserklæring2
1618134tilsvari1
1618130tingbordet3
1617982tingflokken1
1618016tollauke2
1618024torpedoluka1
1617956trebryggje2
1618080trepine1
1618117trufts1
1617922tvangsforanstaltninger3
1617923tvangsforanstaltninger*2
1617935tvangsraader9
1617965umframhjelp2
1618018undervasbaatane12
1618017undervasbaatene1
1618067unionsprenging1
1617989unionssprengen6
1618055utflytjingshjelpi1
1617927utfærdiget2
1618053utskiftingsstelles1
1618008vardøposten1
1617971vasdragsrettar2
1618038vasdragsutjamningi7
1617921vidnets4
1617955vigende1
1618075vinstrevegen1
1618027vulcan2
1617928værnebrev1