Norsk Ordbok 2014 layout  

A.HansenFN 2008: Fangar i natta

Hansen, Atle

Det Norske Samlaget, Oslo 2008

Av i alt 5180 ordformer var 31 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1601838augelaust1
1601834beinpipe1
1601840bensinleidningen1
1601830bensinslange1
1601818blåbærbøtta1
1601814blåbærspannet2
1601839brukasts1
1601827drakan11
1601826drakemannen1
1601836fleeceteppe1
1601835frostiling2
1601832garnkassar1
1601824konsollet1
1601833krabbevika13
1601837lyngtue3
1601831malingsflekk1
1601815malingsslite1
1601842myntskatt1
1601820paien1
1601841skinnjakkekarane1
1601821slangehovud1
1601825slangetatoveringa1
1601816steinbryggje5
1601829steinrabbar1
1601828stingen2
1601817stovevindaugo1
1601823styrekonsollet3