Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:132: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-11-07

Av i alt 1358 ordformer var 95 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1568197aaleggja1
1568124aalmenkunskap2
1568115agronomarne3
1568126amtsagronomar3
1568166amtsvis1
1568138arbeidsferdig1
1568131arvekaksen1
1568156augustmorgon3
1568159baanetankar1
1568181blekkladdarne1
1568207bokstavstræv1
1568167bratsbergbenken1
1568193daningsmaal1
1568204daningsmaale1
1568191draapsstaden2
1568192eigjenlegaste1
1568125fakkunskap1
1568150felttøymester1
1568145folkeborni1
1568173forsiglt1
1568196fyreteikningar1
1568198fyreteikningi2
1568120gardbrukara1
1568118gardekjøp1
1568133gardprisarne1
1568178gibsform1
1568134ingangspengarne1
1568185instemnde1
1568186jarndal1
1568123jordbrukarne1
1568117jordbruksdrifti13
1568130jordbrukskaste1
1568128jordbrukskunskap1
1568121jordbruksstande1
1568174kantordamerne1
1568141kommissionsmedlemmerne1
1568127landbrusskular1
1568135losjesalen2
1568158lukkeheimen1
1568164løvenskold1
1568152løyndehole1
1568187matrikelen3
1568163militærfolka1
1568137millomrikslovskommissionen1
1568205morsmaalsframvokstren1
1568203morsmaalsupplæraren1
1568146nautorvelege1
1568153neitzshe1
1568195normalformi1
1568206normalmaale2
1568129næringsgreinerne5
1568148oyer1
1568171paatalemyndigheita2
1568172pengebrevi4
1568149politifullmegt20
1568202puggverk1
1568155puturne1
1568190sabor1
1568188samsetjing1
1568176sedlarne1
1568180sehmelck1
1568122skyanr3
1568143smaaskriftstykkje1
1568140smaavinning1
1568161solstraaleskin1
1568116statsistiske1
1568179statskemiker1
1568177støypeskei1
1568182støypeskeii2
1568199teikneblae1
1568154tidsskriftsstykkje1
1568183tinskjeier1
1568139tolkasserar1
1568147ulfsteen1
1568160umbrod3
1568165uplandi1
1568132uretvisa1
1568142verjetollpolitik1
1568184vitneføringi2
1568144vorms1
1568119yverblik1
1568208yverstae1