Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:118: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-10-05

Av i alt 866 ordformer var 66 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1566475adelsslott1
1566471armenerarne1
1566503atterljodinga1
1566477balbi1
1566494bilæstytte1
1566493bilæthoggarkunsta1
1566495bilætstytt1
1566486bisagno1
1566463bladkjeringar1
1566456bladkjeringarne2
1566492bygningskunsta2
1566484caffaro1
1566485camposanto2
1566491camposantóen1
1566483cristoforo1
1566499deyta1
1566445draumarar1
1566446drøymeliv1
1566502dvergemaal1
1566481einleiken1
1566496ekja1
1566497ekjemann1
1566489elvelægjet1
1566498engleflokk1
1566470folkeupplaup2
1566453forretningssprog2
1566501fyregang1
1566448fædrelandsbekymret1
1566474gatuen1
1566443greileik2
1566449grubbegaden1
1566454handelsgymnasiet1
1566469hoffkryp1
1566473klædvask1
1566467kuslagt1
1566488køyrevegjer1
1566472maalbygnad1
1566500marmortropp2
1566490minnestyttur1
1566466mjøleksupe1
1566459nasebikkjerne1
1566465næringsverd5
1566480opendagaren1
1566468overkultiverte1
1566476palazzi2
1566460pyslepinn1
1566461regnkaapeskreddar1
1566452reinkarnationen1
1566504rundgangane1
1566450seravtryk1
1566464slintrutte1
1566505smaakyrkjur2
1566457sogeborn1
1566440somarsol2
1566455svansande1
1566442taalege1
1566506tempelbitar1
1566441timberfløytarar1
1566479upkalla1
1566451utgjevat1
1566482viletha1
1566458ymsit1
1566478yverdekkt1