Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:109: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-09-14

Av i alt 1485 ordformer var 97 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1565661antananariva1
1565631barakkerne1
1565712baserne1
1565704blindeveggen1
1565669bondegap1
1565670bondekaar5
1565646brevdue1
1565629byrsevande2
1565720decimalvegti1
1565719dokterromet1
1565679eplelauvet1
1565635fedralandskjærleiken3
1565630fektningsøving1
1565664feltfot2
1565717feltskjeren5
1565652festningskanonerne2
1565667floknare1
1565643fristatsmennerne5
1565673fyrraar1
1565671fyrrasumar1
1565716galehuslækjar1
1565703gitterglas1
1565699gitterglaset1
1565632gjeipa1
1565656gullaadr1
1565708gullbrillurne1
1565718hagedøri2
1565680helgemistider1
1565685heradsskatt4
1565690herrsens1
1565709hesteledstøflar1
1565682hustingi1
1565681høysaaterne1
1565663illestelte1
1565657inhaldet5
1565705jarngitteret3
1565696jorddyrkningsfond1
1565654kanonverk1
1565688kongensskatten1
1565698kvendeavdelingi1
1565665lamoen1
1565666landbruksmann3
1565651landevernsbataljon1
1565689leiglendingsavgift2
1565648ljosavl1
1565650ljosavlar2
1565647ljoskastingsmaskinerne1
1565668løyndomsmaal1
1565658maalhatara1
1565659maalvennerne1
1565660madagassarne1
1565721magradst1
1565722matlost1
1565687matrikulskatten7
1565711mikrokosmus1
1565706morgonfrakken1
1565662mødsamare1
1565694nasjonalblad1
1565636nationalaandi1
1565642nerike1
1565714neutraliserar1
1565649normalljos44
1565634offisersstand1
1565645overnøgd1
1565674regningi1
1565675regtugt1
1565637riffle1
1565633rumlege1
1565715sengjarne2
1565677sirunne1
1565702sjukhusbygningi1
1565641skamskjeller2
1565639skreya2
1565686skyllaskatten1
1565700smaabuskur1
1565683smaalepparne1
1565655sprengbombur2
1565644svenskefjesking1
1565710tankeslutningar1
1565628tasarne1
1565676tilbaska1
1565707tilstrokne1
1565626tropsvis1
1565678turver1
1565691tvobeinte2
1565695uppehalden2
1565684vanskydn1
1565625verjemodet1
1565697vidløftigheit1
1565638æreskjenna1