Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:078: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-07-04

Av i alt 1739 ordformer var 128 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1562549aalvorelg1
1562527aandstvangen1
1562526aandstyrani1
1562540adresserar1
1562492agalegaste1
1562512akordlønnen1
1562513akortarbeid2
1562514akortarbeidet1
1562506akortløni1
1562464ankemaalet14
1562523arbeidarfestekantor1
1562509arbeidslønningerne1
1562525arbf3
1562507bemyndiges2
1562479billettens3
1562459blinkskyttere1
1562465blysprøiter1
1562561braal1
1562449broderord3
1562450bursyr2
1562533burtgjøymd5
1562460dameforsvarsrusen1
1562446dekadencen3
1562541diktarand1
1562478ethvertfald1
1562499feltartillerigreier1
1562502feltøvingar10
1562554flanutte1
1562504forfattarstipendier1
1562511forhøies1
1562517forsamlignsfridom1
1562518forsamlingsrett1
1562477fragtmoderasjon2
1562453fremholdelse1
1562538frigtun1
1562468garnisonsfolk1
1562486gottfolk2
1562447grunnærlegt1
1562537halvkulur1
1562569hugdaarande1
1562498hærstyring1
1562522høgrearbeidarar1
1562493ilumination1
1562480indløber1
1562500insjenørgreier1
1562470instruksjonskurset2
1562494kanalfesten1
1562467kassernen1
1562534kaupest1
1562550kjeisame3
1562539konvoluten1
1562462korrespondents1
1562520kristianiarepresentantarne1
1562567kurrende2
1562463laanespørgsmaalet1
1562544laattgaava1
1562482landskytterlaget1
1562451lapverk2
1562553lettsinnige1
1562495likesomykje1
1562444litlelvdalen1
1562557livsstræve1
1562562murma1
1562529nationalblome7
1562483offficerer1
1562445opløysingstid1
1562474opnævner1
1562532pengesetlarne1
1562528premiløna1
1562485ravkraftljos1
1562487ravkraftljose1
1562466rekruttarne1
1562546samfundsevne1
1562545samfundsgaava1
1562548samfundsuppgaava1
1562473samlagene2
1562457sktytarlag1
1562476skydsgodtgjørelse1
1562469skytevaapen1
1562475skytterlagsstyrets1
1562458skytteruddannelsen1
1562563smaamulla1
1562452smaapusleri1
1562454smaapuslerier1
1562456sosialisterne2
1562543sprin1
1562521spurmaal1
1562565stararne1
1562461stockholmsbrevskrivaren2
1562510sølvværk1
1562508sølvværkets1
1562542tankeveik1
1562490terlo1
1562531tidublast1
1562572tildørs1
1562481toillettesager1
1562491traaleiing1
1562455tverdrivarskapen1
1562515underberget1
1562472underofficerer3
1562535usælkelegt1
1562536utalegt1
1562524utflugt1
1562471vaabenføre1
1562489vegleii1
1562571vælskap1
1562484værnesmoen4
1562496yverhusspursmaalet1
1562547yvermagtskjensla1
1562559yvermenner2
1562560yvertya1
1562530ædrerne5
1562488ægypterland1
1562564æreflekk1
1562448ærlegste1