Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:064: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-06-01

Av i alt 1593 ordformer var 66 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1561062avhaldsflokkar1
1561065avhaldsvener3
1561091baktanka1
1561059bibelhold1
1561063brevkveld3
1561061brevkveldarne1
1561055brotsmenneskje1
1561043byprest1
1561066drykkeskikkarne1
1561090forhandlignsmenna1
1561092forhandlingsdagsorden1
1561089forhandlingsmenna1
1561075forhandlingssjauen1
1561099førara2
1561068gifteprøve1
1561084gongæ1
1561086grunnig2
1561104græsketimar1
1561098haarsaar6
1561103heldikkje1
1561080hieroglyfa1
1561083honge1
1561072hugstyrkje1
1561081intrykke1
1561064kjem*1
1561085knæla1
1561082kortkunsta1
1561102krigsfaaren5
1561060magtmidlar1
1561057medsyndarane1
1561053meinigheitssak1
1561071mosabøfolket1
1561069regjeringsraadarne1
1561040rikmens1
1561073salmebokutgaava1
1561051sedelaget2
1561045sjælemordaren1
1561054skjøker1
1561049skjøkevertar1
1561048skjøkevertarne1
1561050skjøkevertsforeiningi1
1561097skraalarane1
1561052skrekkjelege1
1561106spron1
1561041straffemaaten1
1561046svidemerkt1
1561042svidmerkte1
1561056syndarinnurne1
1561047syndehol1
1561044sæleboti1
1561074tekstrekkjor2
1561058tilraadde33
1561077tingvinstre1
1561101uslinga1
1561088uthelde1
1561093utskiftingæ1
1561079uttryksmaate2
1561067uverssprett1
1561100vegjerna1
1561094voksnaser1
1561078voksnos1
1561096vonæ1
1561095vyrst1
1561087vælngøde1