Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:060: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-05-21

Av i alt 1328 ordformer var 133 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1560631aktningen1
1560638annmärkt1
1560650antaga1
1560655avslutande1
1560700bagudmars1
1560701bagudmarsen1
1560726bedrif1
1560632befara1
1560639berättigadt1
1560620besindigere1
1560641beslut1
1560670bestämde2
1560682biskopper1
1560646blefve1
1560651blifva1
1560660blifvande1
1560685borgerskab1
1560600broderhaand3
1560658commissariernas1
1560642därpaa2
1560636emellom1
1560679engestrøm2
1560675eröfradt1
1560708fallitfolk1
1560703familjerøysterett1
1560662fastställelse1
1560625felagsministaren1
1560698festdaam2
1560718foredragast1
1560714foredregne1
1560687foreningsbaand1
1560721formforandring1
1560648formligt1
1560621forsigtighedsregler1
1560605forsvarskraft1
1560686forsynets1
1560616fortrænger1
1560671forvärfva1
1560653framställde1
1560681friherrer1
1560654frivilliga1
1560666fullständig1
1560645förandringar1
1560644förbehålla1
1560669förhand1
1560676förlening1
1560656føreningen1
1560652førpliktande1
1560659grundval1
1560713grunnlovsparagrafarne1
1560711heilmann2
1560693hjulhesten6
1560720hofkanslaren1
1560719hofkansleren1
1560680høglofliga1
1560674ingik1
1560707jabæks1
1560712jønnvegsselskapi1
1560627kalnoki1
1560626kalnoky2
1560612kjøpmansstand1
1560673konstitutionela1
1560677konungahus1
1560649konungeval1
1560609krigskreditiv4
1560690kränka1
1560617landsgavnlige1
1560697landsskade2
1560607lovgrunn2
1560665lyckast1
1560619militærbevilgningar1
1560615millomrikslov7
1560614nevemagti1
1560729novemberfest1
1560647nödiga1
1560678oktrojerad1
1560688otvungent1
1560618paakrævede1
1560715peikestikke4
1560691postdreng2
1560692postkantor4
1560684præsteskab1
1560683ridderskab1
1560716runkne1
1560732sagførere1
1560668serskilda1
1560695sigarstump1
1560634silfverstolpe3
1560667sjelfbestämningsrätt1
1560672sjelfständigt1
1560606skinforhandlingar1
1560694skogeld2
1560728skrukkelaus1
1560727skrukkurne1
1560643slutligen1
1560723solstraalur1
1560635statsretslæraren1
1560622stockholmsbrevsendar1
1560602storsverigs1
1560733sumargjestarne1
1560628suverain1
1560637sverege1
1560709teglverksarbeidarar1
1560696tilskades2
1560706tyend1
1560661underhandlingar3
1560608unionsbrev1
1560604unionsumstøyping1
1560633upplösas1
1560640utväljande1
1560702valkassen1
1560710varkseigarane1
1560689välde1
1560657öfven1
1560629öfvertygelsen1
1560630ömsesidiga1
1560611ørvona1