Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:053: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-05-04

Av i alt 1448 ordformer var 106 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1560109afskrifter1
1560132alkoholmengd1
1560135alkoholsterkt2
1560091amtskularne2
1560095amtskulekassen1
1560100arbeidarakademi3
1560101arbeidarkurset1
1560062bondegardarne4
1560054borkebrau1
1560134brennevinsavgifti7
1560131brennevinstoll3
1560112burtigarden2
1560127dagsbefaling4
1560141damekrigsbaaten2
1560047dræpa1
1560046eidsvollsgubbane1
1560142elbing1
1560060fleirtalsprinsipet1
1560147forlikskomisær1
1560048forsvarsbudgettet5
1560129fortensd1
1560102fyrelesingslaget1
1560056handelsflaate3
1560126harkabrekkom1
1560069haugesundsfolket2
1560115helseliten1
1560063høyløysa2
1560072ishavsferdi2
1560105jorddyrkningsfondet1
1560051junkerparti1
1560071jønnvegsfragti1
1560146konsulatbudgettet6
1560042krigsgalskapen2
1560050krigshuga2
1560130krigsparti2
1560128krigsrædsla1
1560044krigssnakket1
1560118krokavatne2
1560124kvinfolkhandi1
1560107landbruksnemndi1
1560117langhatig1
1560125levebrø1
1560086lærarprøvur1
1560144modteket1
1560123mødande1
1560121nomer2
1560073næstførar1
1560116pladset2
1560067promenader1
1560078przybszewski1
1560079przybyszewska1
1560058regnskvettar1
1560059ryssebladi3
1560076sanitetspremierløytnant1
1560052seglgreie1
1560075sekondløytnantarne1
1560114selebotsdø1
1560137skattemaaten17
1560074skauerøe1
1560077skipsdoktar1
1560097skulekomuner1
1560106skyldmerker2
1560088sløgdskular1
1560064smaabygderne1
1560057smaalandi3
1560122snakkemaaten1
1560133spiritusfernisser1
1560065storhetsvansinne1
1560066storkarsveldet2
1560090sumarkurser1
1560045svenskebrev1
1560061taktikspursmaal1
1560043teleguten3
1560140tilordet1
1560136tollauken4
1560055trusterke4
1560119tudna1
1560053vatssupa1
1560108verificerede1
1560138vinavlande1
1560148voksterlegt2
1560111vokstrig1