Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 62L,2009-10: Prop. 62 L (2009-2010) Endringar i sjølova mv. (innkrevjing av gebyr og tvangsmulkt)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 04.12.2009

Av i alt 566 ordformer var 13 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554951gebyromlegginga1
1554942meisterbrevlova10
1554948meisterbrevnemnda9
1554953meisterbrevnemndas1
1554952meisterbrevordninga2
1554944overtredelsesgebyret1
1554955pante­loven1
1554945skipsbyggingsregisteret4
1554943skipsregistera13
1554950særnamnsmyndigheit2
1554954særnamsmyndigheit3
1554947tvangsinnkrevjinga1