Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 56S,2009-10: Prop. 56 S (2009-2010) Framskaffing av ein kommunikasjonssatellitt til Forsvaret

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 04.12.2009

Av i alt 436 ordformer var 9 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554938felleseigd3
1554931landavdelingar1
1554933landoperasjonar1
1554932logistikkfartyet1
1554934satellittdekninga1
1554937satellittkommunikasjonstenester1
1554936satellittnedlesingsstasjonen1
1554940satellittoperatør1
1554939satellittselskapet1