Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 50S,2009-10: Prop. 50 S (2009-2010) Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.11.2009

Av i alt 764 ordformer var 5 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554923flygedugleiksbevis1
1554924gjeldsbreva1
1554926statsobligasjonsrenter1