Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 45S,2009-10: Prop. 45 S (2009-2010) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.11.2009

Av i alt 1079 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554837avgiftsinnbetalingane1
1554840betalingsmilepælar3
1554835foreldreinnbetaling1
1554839helseetatane1
1554838kommunikasjonssentralane7
1554844kommunikasjonssentralleveranse1
1554830landsvern1
1554834personalbarnehage2
1554846stabilitetsperioden1
1554832testaktivitetar1
1554841transmisjonskostnader2
1554829utgreiingsrapport1
1554845vidarefakturert2
1554833yttergrensefond7