Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 42S,2009-10: Prop. 42 S (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.11.2009

Av i alt 2427 ordformer var 64 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554728arbeidsmarknads­tiltak1
1554733arbeidsmark­nadstiltak1
1554767att­føringsstønad1
1554736dykkarkontakten1
1554715fødsels­pengar1
1554742haldnings­­skapande1
1554737inkluderingsområdet1
1554741innvandrar­organisasjonar1
1554714kontant­støtte1
1554752kravinngang1
1554723metodeutviklingsprosjekt2
1554735nordsjødykkarar12
1554731omdisponeringsfullmakta1
1554743overførings­flyktningar1
1554727rammefinansiert1
1554720risikoavsetjing1
1554721risikoavsetjinga1
1554751sjømannspensjonane1
1554753skipsfarta1
1554734tilleggskompensasjon2
1554729tiltaksgjennomføringa1
1554730tiltaksprisar1
1554726utdanningstiltaket2
1554718utstyrskaffingar1
1554756vergeordninga1