Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 129S,2009-10: Prop. 129 S (2009-2010) Samtykke til inngåing av avtale mellom EU og Island, Liechtenstein, Noreg og Sveits om deltakinga til desse statane i arbeidet i komiteane som assisterer Europakommisjonen under Schengen-regelverket

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.05.2010

Av i alt 448 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1553931edsforbund1
1553934euorgana1
1553938fellesorganets1
1553932gjennomføringsføresegner1
1553930komitologi9
1553933komitésystemet1
1553939referansebeløp1
1553940referansebeløpet2
1553942schengenregelverket1
1553935schengensaker1