Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 106S,2009-10: Prop. 106 S (2009-2010) Endring i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet (kj°p av flyruter)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 26.03.2010

Av i alt 271 ordformer var 5 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1553439flyrutedrift2
1553442flyrutekj°p1
1553444treňrskontraktane1