Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 72,2008-09: St.prp. nr. 72 (2008-2009) Om nokre saker på Samferdselsdepartementets område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.05.2009

Av i alt 1331 ordformer var 57 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551440bomstasjonsplasseringa1
1551434brevikveien12
1551433byggherrekostnadene1
1551459fjernstyringsanlegget1
1551461framdriftsmessige1
1551456holavstand1
1551477installeringar1
1551426kryssområde1
1551457ladningsstyrke1
1551444lilleakerbana1
1551423lovførebuingane1
1551463merkuranlegget1
1551442metrostandard1
1551429omklassifiseringsvedtaket3
1551460orstad4
1551454pallhøgde1
1551458referansegruppas1
1551450refraksjonsseismikk1
1551424riksvegansvar1
1551425riksvegansvaret1
1551455salvestorleik1
1551476signalressursane1
1551475signalressursar2
1551447sleppeflata3
1551446sluttidspunkt1
1551438sonsveien1
1551443sporvogndrift1
1551452sprengingsteknikk1
1551448stabilitetsproblema1
1551439sykkelhandboka2
1551445sørbyhaugen1
1551428terminalområde2
1551465togstyring3
1551466togstyringa2
1551449undersøkingsmetodar1
1551451uttaksmetodar1
1551427vegarmar1