Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 49,2008-09: St.prp. nr. 49 (2008-2009) Noregs deltaking i europeiske romfartsprogram

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.03.2009

Av i alt 1031 ordformer var 98 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551235bakkeinfrastruktur1
1551162bakkestasjonen2
1551236baneberekning1
1551239bererakettar3
1551242bereraketten6
1551205brukarteknologi1
1551203bruksprogramma1
1551250csg1
1551156deklareringane1
1551201deltakarnivå1
1551230elips1
1551245flpp2
1551212forskingsbruken1
1551207følgjeprogram2
1551227geostasjonær1
1551198gmes7
1551202gstp3
1551173industrikontraktar2
1551169industriretur2
1551206jordobservasjon3
1551181jordobservasjonsdata1
1551221jordobservasjonsinformasjon1
1551220jordobservasjonsprogram1
1551190jordobservasjonsprogramma1
1551182jordobservasjonssatellittane1
1551180jordobservasjonssatellittar2
1551223jordovervakingssatellittar1
1551196klimaprogrammet7
1551251kourou1
1551246launchers1
1551215medfinanisering1
1551185meteorologisatellittar2
1551184meteorologisatellittorganisasjonen1
1551195meteosat2
1551228mikrogravitasjon1
1551229mikrogravitasjonsprogrammet1
1551197miljøsatellittovervakingsprogrammet1
1551187naudfrekvensane1
1551179naudvarsling2
1551177navigasjonsindustrien1
1551186navigasjonstenester1
1551183nedlesingsstasjon1
1551164nedlesingsstasjonen1
1551191nordlysforsking2
1551249oppskytingsbasen1
1551247preparatory1
1551208prodex1
1551243produksjonsleveransar1
1551160rakettoppskytingar1
1551158rombasert2
1551166rombedrifter1
1551178romfartsformål1
1551194romfartspolitikk1
1551167romindustrien3
1551240romnasjonar1
1551232romovervaking5
1551174romrelaterte1
1551238romstasjonsprogrammet1
1551237romtransport1
1551157romverksemda14
1551217romverksemdene1
1551234romvêr2
1551219satellittnavigasjonssystema1
1551226satellittorganisasjonen1
1551161satellittstasjon1
1551210scientifique3
1551192sensorstasjonen1
1551233situational1
1551165skipsidentifikasjon1
1551189solforsking1
1551159suverenitetsovervaking1
1551248systemkompetanse1
1551175teknologiprodukt2
1551204teknologiutviklingsaktivitetar1
1551214tenesteutviklingsprogram2
1551170utviklingsoppdrag4
1551199valutakursjusteringar2
1551225vêrsatellittprogram1