Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 46,2008-09: St.prp. nr. 46 (2008-2009) Pensjonar frċ statskassa

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.03.2009

Av i alt 196 ordformer var 0 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ