Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 25,2008-09: St.prp. nr. 25 (2008-2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under ­ Barne- og likestillingsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2008

Av i alt 907 ordformer var 24 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551036adopsjonssøknadar1
1551034antidiskrimineringsdelen1
1551042bruttobehovet1
1551041familiedirektoratets1
1551044familie­direktoratet1
1551028finansierings­modellen1
1551048klientvekst2
1551030meklingstimar1
1551045reguleringspremien1
1551043ut­arbeidd1
1551038­saker1