Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 24,2008-09: St.prp. nr. 24 (2008-2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 mv. under Samferdselsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2008

Av i alt 1320 ordformer var 25 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551007bom­pengebrikker1
1551001cellekontor1
1550999dokumentutsteding1
1551014dolmøya6
1550998flygedyktigheitsbevis1
1551008førarkortgebyr1
1551018grunnervervet6
1551019grunn­ervervet1
1551016innkrevjingkostnader1
1551002inn­gåing1
1551009kontrollgebyr1
1551003leigekost­naden1
1551000luftfartstil­synet1
1551006meirverdiavgiftsinntektene1
1551004riks­vegar2
1551023sjølvfinansierende1
1551017snø­overbygg1
1551005tjoretjerra1
1551011vegutstyr2
1551015vikstrøm1
1551012­innkrevjingsordninga1