Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 20,2008-09: St.prp. nr. 20 (2008-2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Justis- og politidepartementet (drift av redningshelikoptertenesta)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2008

Av i alt 408 ordformer var 15 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1550919beredskapshelikoptra1
1550917brukskrava1
1550926drivstoffauke1
1550920helikopterbesetningar1
1550916innkvarteringsbygg2
1550918innkvarteringsbygga1
1550915redningshelikopterberedskapen5
1550921redningshelikopterbesetning1
1550922redningshelikoptra4
1550923redningsoppdraga1
1550925tilleggskostnadar1
1550914tilleggsløyvar1
1550928tilstadevaktordninga1
1550913vedlikehaldskostnadane2
1550924vedlikehallast2