Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 12,2008-09: St.prp. nr. 12 (2008-2009) Rettferdsvederlag frå statskassa (Arbeidet i rettferdsvederlagsutvala i 2007 mv.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.11.2008

Av i alt 773 ordformer var 15 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1550726billighetserstatningsordning1
1550736medisinarstudentar1
1550722rettferdsvederlags­ordninga1
1550724saksproduksjon1
1550727søkjargrupper2
1550721utvalsnivå2
1550729vederlags­beløpa1
1550730­nedanfor1