Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 45,2008-09: St.meld. nr. 45 (2008-2009) Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2009 og fisket etter avtalane i 2007 og 2008

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.06.2009

Av i alt 7258 ordformer var 270 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1548350atlanterhavsområdet2
1548507attreisingsplan1
1548508attreisingsplanen1
1548378avdregnes1
1548347beskatningsgrad2
1548454bestandskomponent2
1548294bestandsutstrekning1
1548425botnfiske8
1548441botnfiskeri3
1548424botnreiskapar4
1548434diskusjonsrundar2
1548343djuphavsbotnen2
1548348djuphavshabitat2
1548439djupvassartar2
1548460drafting2
1548449eittt1
1548312ekspertkonsultasjon3
1548324evalueringskriterium1
1548317fangstdokumentasjonssystemet1
1548494fangstnivå5
1548334fangstsamansetning2
1548335fangstsamansetninga2
1548308feilrapporterte2
1548349fiskarartar2
1548310fiskeriinteresse1
1548338fiskerikomitémøte1
1548344fiskeriregimet2
1548352fiskeriregulerande2
1548329fiskerireguleringar3
1548497fiske­dødsraten1
1548551fisk­ast1
1548322flaggstatansvar1
1548323flaggstatkontroll1
1548314forvaltingsorganisasjonar2
1548316forvaltingsorganisasjonen1
1548413forvaltningsdelar2
1548455forvaltningselementa2
1548446forvaltningsprosedyre10
1548295gjevgjev1
1548479gytebiomasse2
1548311hamnestatsavtale2
1548517havfiskefartøy4
1548351havmiljøansvar2
1548342havmiljøorganisasjonane2
1548304havmiljøprosessar6
1548300havnasjon7
1548301havpolitikk5
1548321havressurs­lova1
1548457hovudkvarteravtale2
1548306inspektørbasert2
1548337ipoa3
1548415irmingerhavsuer2
1548318iversettinga1
1548544kolmuleavtalen7
1548510konsumfangsten2
1548448krillfiske2
1548493kvoteberekning2
1548452kvoteperiode1
1548484kvotereduksjon2
1548442kvoteutrekningsmodellen2
1548396kystatsavtale2
1548453kyststatskvote2
1548397kyststatskvoten3
1548473kysttoktet2
1548526makrellkvota3
1548518maksimalkvotane7
1548313mcs4
1548407nordaustlegen1
1548328nordsjøbestandane2
1548418norskehavsueren1
1548416nullfiske9
1548409områdeavgrensingane4
1548325overvakingsinnretningar1
1548447punktestimatet3
1548309rapporteringsprosedyrar1
1548346referansemål2
1548353regjeringssjefkonferanse2
1548422rekefiskeri2
1548483rekrutteringar2
1548496rekrutteringsestimat1
1548498reproduksjonspotensial2
1548302ressursforvaltnings­fora1
1548440roughy5
1548459rådgjevingskomité2
1548403sementerast2
1548303sonetilhøyrselprinsippet2
1548419sonetilhøyrsla2
1548414sonetilhøyrsle2
1548543steinbitkvoten2
1548307stikkprøvebasis2
1548345stocks2
1548444teljeperiode3
1548443totalområdet3
1548319tunfiskartar2
1548315tunfiskorganisasjonane1
1548412uerbestandar2
1548410uerlarvar2
1548332ungfiskperioden2
1548333utkastfisk3
1548336utkastregimet2
1548445utregningsarbeid2
1548320utstengde1
1548341utviklingstoppmøtet2
1548463viseformenn2
1548466­barentshavet1
1548339­globale1
1548450­observasjon1