Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 102,2008-09: Ot.prp. nr. 102 (2008-2009) Om lov om endringar i domstolloven mv. (godkjenning av sidegjeremål for dommarar mv.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 19.06.2009

Av i alt 2197 ordformer var 85 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542760allmenna2
1542784allmennsaksjeselskap1
1542737anställning1
1542775arbeidstvistloven1
1542726arbeidstyngjande1
1542788bedriftsdemokratinemnda2
1542740bisysslor1
1542769bokstavkarakterar3
1542793børsforskriften1
1542799dommarembetet1
1542747dommarforeiningas1
1542750dommarmøte3
1542756dommarstillingar3
1542723dommarverksemda1
1542762dommerforeininga1
1542767dommerfullmektigar1
1542773domstoladministasjonen1
1542724domstoladministrasjonens9
1542755domstoladministra­sjonens1
1542728domstolkommisjonen1
1542748domstol­administrasjonen1
1542751dom­stoladministrasjonen1
1542745einegranskar2
1542754forfatningsorgan2
1542725granskingsverksemd5
1542783helseforetaks2
1542782helseforetakslovens1
1542735hovudstillinga1
1542779hvitvaskingsloven1
1542772kandidateksamen1
1542719karakterkrava10
1542774karakterkravet4
1542771karakternivå3
1542743kommisjonsinnstilling1
1542776krigsskaderåd2
1542763lagdommarar3
1542729lovførearbeida2
1542746løysarar1
1542795oljeskattenemnda2
1542777ombudsmannsloven1
1542800primærkompetansen1
1542744profesjons1
1542734retplejeloven1
1542732retsplejeloven2
1542722rettshjelploven5
1542770rettsplejeloven1
1542757rådslagingsform1
1542742sekkefråsegn4
1542790selskaps­lovens1
1542717sidegjeremål91
1542761sidegjeremåla1
1542758sidegjeremålsregime1
1542730sidegjøremål2
1542749sideverv8
1542753sideverva1
1542752sidevervet1
1542802side­gjeremål1
1542798skatteklagenemndene1
1542796skjønsrett1
1542786statsforetaks1
1542785statsforetakslovens1
1542768ståkarakterar3
1542766tingrettsdommarar4
1542759ting­rettane1
1542718ting­rettdommar1
1542794ting­rettsdommar1
1542731tjenestemandsloven1
1542778trygderettsloven1
1542736undersøkelseskommisioner1
1542720universitetsgradene1
1542801utleveringsloven2
1542781utmarksdomstolen3
1542780varamedlemmet1
1542721yrkesutdanninger1
1542792­regulerte1
1542791­representasjon1