Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 65,2007-08: St.prp. nr. 65 (2007-2008)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 06.06.2008

Av i alt 1008 ordformer var 24 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542591bruttopensjonen1
1542569etterlatnepensjonar3
1542582krigspensjon­istar1
1542592likningsdata1
1542589minste­satsen2
1542581samordningsfrådrag7
1542590samordningsfrådraget3
1542588sjablongberekna1
1542568særtilleggssats1
1542576tilleggspensjonist1
1542587utbetaling­ane1
1542574­einslege1