Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 53,2007-08: St.prp. nr. 53 (2007-2008) Om endringar i statsbudsjettet 2008 - Nytt operahus

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.04.2008

Av i alt 467 ordformer var 38 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542463arbeidsunderlag1
1542478belysningsutstyr1
1542468brukartilpassingar1
1542457entreprisekontraktar1
1542477forliksløysing2
1542462grunngjeringa1
1542453hovudsak­uttesting1
1542455kompletterings­arbeid1
1542459kontraktsrelaterte1
1542466kontrakt­sarbeida1
1542481operagata1
1542447prisbasis1
1542480prøvedriftsperiodar1
1542467prøvedriftsperiode1
1542460reforhandlingstidspunktet1
1542458rekningsarbeid1
1542473rå­bygg1
1542475samlekrav1
1542452sceneområda2
1542464serviceliknande1
1542474sluttfaktura1
1542461sluttfakturaer1
1542465stillasleveransar1
1542454teatertekniske5
1542456teater­tekniske1
1542479uvisseavsetninga2
1542449uvisse­avsetninga1
1542476økonomimøte1