Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 21,2007-08: St.prp. nr. 21 (2007-2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 m.m. under Olje- og energidepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2007

Av i alt 1025 ordformer var 46 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542005alve7
1541993ansvars­forsikring2
1542006armadaplattforma1
1541973aursunden1
1541991beredskapsbehaldingane1
1541978betalingskrava2
1541974betalings­krava1
1541989fjernings­tilskotet1
1541967gebyr­inntekter2
1542001interessent­selskapet1
1541998konsesjonsavgifts­fondet1
1541994kontantutbytte1
1541979kraftgrunnlaget1
1541971kvikkleiresonar1
1541972overskridings­samtykke1
1541961petroleumsrelatert4
1541980redevelopment1
1541964samarbeidsverksemda4
1541963samarbeids­verksemda2
1541968søknads­handsaming1
1542004undervass­utbygging2
1541962utviklingssam­arbeid1
1541965utvinningsløyver1
1541996volumvegd1
1542007­energidepartementet1
1541966­motsvara1