Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 15,2007-08: St.prp. nr. 15 (2007-2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Nærings- og handelsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2007

Av i alt 846 ordformer var 38 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1541808akseptkriteriar1
1541796alarminstruksen2
1541805avtrekkskanalar1
1541791emsa2
1541818garantiprovisjonar1
1541793hamnestats­kontroll1
1541819handelsdepar­tementet3
1541799hurigrutene1
1541815høgara1
1541828indu­striretur1
1541812innlånsramme1
1541810innova­sjon2
1541820inntektsløyve2
1541811inn­tektsført2
1541801kontingentforpliktingane2
1541821låne­ordninga1
1541823låne­ordningar1
1541795nettolønstilskot6
1541809oppryddingsprosjektet1
1541827posisjonsbestemming1
1541817refinansi­ering1
1541822renteinntekts­løyvinga2
1541826satelittnavigasjonssystemet3
1541792sjøsikkerheitsorganet1
1541807sluttrapportering1
1541797temin1
1541800tilskotsutbetalingane3
1541804transaksjons­kostnader1
1541802utbetalingstakta4
1541806verifikasjonsmålingar1
1541829­handelsdepartementet2