Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 13,2007-08: St.prp. nr. 13 (2007-2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kommunal- og regionaldepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2007

Av i alt 416 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1541769bustønadmottakarane1
1541772etathar1
1541789fondsordningane1
1541776låneportoføljen1
1541786orienteringssakar2
1541783renteposten2
1541775særvilkårslån2
1541788tapsavsetjingane1
1541787tapsløyving1