Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 5,2007-08: St.meld. nr. 5 (2007-2008) Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2006

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.10.2007

Av i alt 903 ordformer var 36 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1541222avvikast1
1541218databehandlar3
1541227dubestemmer4
1541221enkeltpersons1
1541242foredragsverksemd3
1541244forvaltningsinformatikk1
1541214handflateavtrykk1
1541229internkontrolldokument1
1541238kameraovervakinga6
1541223klageavgjerder2
1541216mistast1
1541224omgjeringsprosenten1
1541228personverndagen1
1541243personvernkonferansen1
1541230personvernomboda1
1541226personvernproblematikk1
1541213personvernrapport1
1541239personvernulempa1
1541225pilotsaker1
1541241prinsippavgjerder1
1541215restaurantgarderoben1
1541211rettleiingspakkar1
1541233rusmiddeltesting1
1541231samlerapporter1
1541209sjølvbestemminga1
1541208sjølvbestemmingsrett1
1541210sjølvbestemmingsretten1
1541235togkupéar2
1541234vandelsattestane1
1541212ytlegare1