Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 54,2007-08: Ot.prp. nr. 54 (2007-2008) Om lov om endringar i opplæringslova (Om faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og rett til avgrensa fritak)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.04.2008

Av i alt 1351 ordformer var 14 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1536567firedelear1
1536566innhaldsføresegna1
1536570innhaldsføresegnene1
1536569innhaldsføresegner1
1536572kpf1
1536573religionsopplæring1
1536561skole­året1