Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 19,2007-08: Ot.prp. nr. 19 (2007-2008) Om lov om redaksjonell fridom i media

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.12.2007

Av i alt 2311 ordformer var 113 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1535380absoluttering1
1535326aktualitetsmedium1
1535330annonsesamkjøringar1
1535360ansvarig1
1535344ansvariga1
1535391ansvarssubjektet5
1535328avisverksemder1
1535309avtalefeste2
1535411avtaleordningen1
1535384bedriftsaviser1
1535394bransjenormene1
1535417dags­aviser1
1535332dnff2
1535311egenredigert1
1535406eiersending1
1535322einskildeksemplar1
1535359ensamansvar1
1535383fagforeiningstidsskrift1
1535357fondsstyrane2
1535316formålsbestemmelser1
1535381fremmedelement1
1535351föreskrivs1
1535366føremålsreglar2
1535375føretaksleiing4
1535313grunnlovsbestemmelse1
1535397hypertekst1
1535386idrettstidsskrift1
1535400internettmedium2
1535367kanalvaktarfunksjon2
1535365kanalvaktarfunksjonen1
1535395katalogsider1
1535407kildevernreglene1
1535392kringkastingsføretak1
1535377kringkastingssendinger1
1535420kundeblad1
1535329lokalfjernsynsselskap1
1535362lovgivningskraft1
1535336massemedielov1
1535338masskommunikation1
1535369mediahus4
1535399mediahuset1
1535364medieeiere1
1535368medieinvesteringar1
1535408medieregulering1
1535358medierettslege1
1535401medieuavhengig5
1535416mobiltelefonnettverk1
1535413nisjepublikasjonar1
1535378nyhendetenester3
1535342nätpublikation1
1535349nätpublikationen1
1535331nærpresse1
1535398opplastingstenester1
1535403overordnete2
1535393papirmedium1
1535382periodikadatabase1
1535347periodiska1
1535405programinnhold1
1535376programtilbudet1
1535343programverksamhet1
1535341publikation1
1535348publikationen1
1535418publikumsmarknaden1
1535327publiseringsvirksomhet1
1535345redaktören1
1535409redaktørbegrepet1
1535356redaktørerklæring1
1535389redaktørfunksjon3
1535352redaktørfunksjonen3
1535410redaktøromgrepet2
1535421reklameinnhaldet1
1535419reklamepublikasjonar1
1535315runnsyn1
1535354samvitsklausul1
1535310selskapsleiing7
1535319selskapsorgana2
1535373skadeserstatningsloven1
1535350sköta1
1535379startsider3
1535312stortings­periode1
1535363symbollov2
1535372tilsettingskontraktane1
1535412tilsettingsvilkåra1
1535388trussamfunnsblad1
1535414underholdningsprega1
1535387ungdomstidsskrift1
1535361utgivare1
1535404utgiverens1
1535371utledast1
1535390varsam­plakaten1
1535353waz1
1535396webloggar3
1535337yttrandefrihet1
1535339yttrandefrihetslagen1
1535355­skandinavia1
1535317éinleiarmodell1
1535346övervaka1