Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 18,2007-08: Ot.prp. nr. 18 (2007-2008) Om lov om endringar i inkassolova (godkjenning av kvalifikasjonsbevis frå ein annan EØS-stat m.m.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.12.2007

Av i alt 1096 ordformer var 30 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1535283creditreform1
1535282debitorforeningen1
1535285egeninkassoforening4
1535302framandinkassoverksemd1
1535306framand­inkassoverksemd1
1535303godkjenningsmyndigheitene1
1535279inkassokvalifikasjonar5
1535301inkasso­løyve1
1535293kompetansebevisa1
1535284kreditorforbund2
1535286kredittopplysningsbyråers1
1535278kvalifikasjonsbevis20
1535300kvalifikasjonsbeviset9
1535308kvalifikasjonsnivå1
1535307kvalifikasjonsnivået1
1535288kvalifika­sjonsbevis1
1535294nemndhandsaming3
1535287norgeognæringslivets1
1535304regelfestes1
1535290vertstaten1
1535291yrkeskvalifikasjonsdirektiva3
1535292yrkeskvalifikasjonsdirektivet15
1535305yrkeskvalifikasjonsvilkåra1